کارشناسی ارشد پرستاری

سلام دوستان

جزوه های ارشد برای چهار رشته زیر آماده می باشدتشویق

١-  اقتصاد بهداشت(کلیه دروس)

٢-  پرستاری(کلیه دروس)

٣-  آناتومی(جنین شناسی و بافت شناسی)

4- فیزیولوژی پزشکی (کلیه دروس)

برای کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل زیر تماس حاصل بفرمائید

dr.rasouli24@gmail.com

 موضوع مطلب : جزوه ارشد پرستاری / جزوه ارشد فیزیولوژی / جزوه ارشد آناتومی / جزوه ارشد اقتصاد بهداشت