کارشناسی ارشد پرستاری

 

 • 1. داخلی و جراح: تمامی کتابهای برونر و سودارث، در صورت امکان بلک و هاوکس

 

 • 2. کودکان: کتاب پرستاری کودکان ونگ، کتاب ک.دکان مارلو و کودک سالم انتشارات شهید بهشتی

 

 

 • 3. روان پرستاری: برای روان پرستاری 1 کتاب اسدی نوقابی و برای روان پرستاری 2 کتاب کوشان و واقعی

 

 • 4. پرستاری بهداشت جامعه: کتاب پرستاری بهداشت جامعه 1، 2 و 3 اسحاق ایلدرآبادی، کتاب پرستاری بهداشت جامعه 1، 2 و 3 تهمینه میلانی و اسدی نوقابی و کتاب بهداشت جامعه آرمین زارعیان و مداح (سنجش تکمیلی)

 

 

 • 5. پرستاری بهداشت مادران و نوزادان: کتاب فرنوش خجسته و صلاح زهی

 

 • 6. زبان: کتابهای Essential words for the toefle, 504 words, expanding intermediate, developing intermediate, Reading and Thinking

 

جهت تست زنی می توانید از کتابهای  تست :

 • خاتونی
 • پاشا
 • اسدی نوقابی
 • پردازش
 • NVP
 • مجتمع فنی تهران
 • بیگ محمدی
 • کتاب تست انتشارات شهید بهشتی
 • حداقل تستهای 10 دوره اخیر وزارت بهداشت، وزارت علوم و آزاد

 

از درسنامه های زیر می توانید برای مرور استفاده کنید:

 • درسنامه میترا ذولفقاری
 • درسنامه اسدی نوقابی


موضوع مطلب : کارشناسی ارشد / منابع ارشد پرستاری / رفرنسهای وزارت بهداشت / کلید ارشد پرستاری